Fresno Unit 522 ACBL
Minutes of Board of Directors
2004                 2007               2009                                                       2017
February Approved February
Approved
January 
Approved 2011 2013
2015
September
March Approved March
Approved
February
Approved May May
August
October


March 14
Approved
March
Approved June June
Sept
November


April Approved
April
Approved August
Oct

June Approved May Approved
May 
Approved Sept Sept
Nov
2018


June 10 Approved
June
Approved Oct Oct

January


June 19
Approved
August
Approved Nov draft Nov
2016
February
2005
July Approved
October 
Approved Dec
Membership


January
March


Sept
Approved
November
Approved

February
April


Oct
Approved
Dec Membership
Approved
2014 Mar. No Meeting
May
no meeting
March
Approved
Nov
Draft


2012 January
April
June
No July
June
Approved
January
February
May
August
July ApprovedFebruary
March
June
September
No meeting


2008
2010
April
April
July
October

October
Approved
January

January  
Approved May
May
August
November
November
Approved
March

February
Approved June
July
September
Annual
December Annual Meeting
Approved
April

March  
Draft August  August
October
2019
2006
May
Approved
May 
Approved September Sept
November
January
January
Approved
June
Approved
June
Approved October October

February
February
Approved
July
Approved
September
Approved November November
2017 March
March
Approved
September

October 
Draft December Dec Annual
January
April
April
Approved October 5
Approved
November
Approved

2015
February
May
May
Approved
October 26
Approved
December Annual


January
March

June
Draft
November
 
2011
2013
February
April

August
Approved
Dec Annual

January
Approved
January
March
May

September
Approved


February
Approved
February
April
June

October
Approved


March
Approved
March
June July

November
Approved


April
Approved
April
July August